Thursday, May 21, 2009

adik ka

ngayon dumating ka na, wala lang. dumating ka lang. di naman tayo nakapag-usap ng maayos. ayos ka talaga. bahala ka nga.

1 comment:

Krisha said...

nyeh sinong adik ate mia?